Prywatne przedszkole Harmonia jest przedszkolem integracyjnym, powstało w wyniku bogatego doświadczenia psychologów i psychoterapeutów towarzyszącym dzieciom, rodzinom i dorosłym w rozwoju. Praktyków, na co dzień wspierających rozwój, systematycznie odwiedzających przedszkola, szkoły, wspierających psychoedukacyjnie, terapeutycznie i szkoleniowo rodziców i nauczycieli. Wiemy jak bardzo ważnym okresem dla rozumienia siebie, świata, relacji a także wczesnych nawyków, naturalnej ekspresji możliwości dziecka, jest okres przedszkolny., patrzymy na niego z myślą o kolejnych etapach.  Postanowiliśmy zebrać nasze doświadczenia, połączyć je ze specjalistyczną wiedzą i stworzyć przedszkole które będzie ten wczesny rozwój uważnie obserwować, stymulować i wzmacniać w jego naturalnym rytmie, w pracy na relacji, z dzieckiem i z rodziną. Nauczyciele są wyposażeni w prawdziwą wiedzę neeuro/psychologiczną/psychoterapeutyczną. Dzięki temu są bardziej świadomi i elastyczni prowadząc dzieci zdrowe i te które potrzebują wsparcia dodatkowego. 

Czego mogą się państwo spodziewać po Przedszkolu Harmonia dla siebie i swojego dziecka? 

Dla dzieci rozwijających się prawidłowo i dzieci z trudnościami rozwojowymi:

 • Nowoczesnej metodologii edukacyjnej  i rozwojowej, opartej na wiedzy rozwojowej, uczeniu opartym na wiedzy  neuropsychologicznej, relacyjnej i systemowej, głęboko wspierającej rozwój w naturalnym rytmie. Przejściu przez wielką wiedzę w sposób przystępny i uczący uczenia się, rozumienia, porównywania i rozwijania myślenia, poczucia wpływu i rozmów z innymi.
 • Kadry skoncentrowanej na naturalnym rozwoju dziecka. Złozonej głównie z psychologów, dodatkowo wyszkolonej, w jego dyskretnym i konsekwentnym wspieraniu.
 • Grup mało licznych, nie więcej niż 10 dzieci-dzięki czemu większej uważności nauczycieli na rozwój przedszkolaków.
 • Umiejętnego prowadzenia relacyjnego- poszukiwania i rozwijania indywidualnych, mocnych stron dziecka. Uczenia próbowania, myślenia, sprawczości. Tego, co potrzebne w szkole i w relacjach.
 • Rozwijania inteligencji emocjonalnej, empatii, regulacji własnych emocji, reagowania na uczucia innych. Skupiamy się na doświadczeniach nie tylko wchodzenia ale i podtrzymywania relacji. Tak, aby państwa dziecko mogło kiedyś budować silne i satysfakcjonujące więzi z innymi, przy dobrej znajomości i dbaniu o siebie.
 • Pielęgnowania i rozwijania naturalnej muzykalności. Nasze przedszkole prywatne Kraków oferuje dzieciom dostęp do wielu prawdzwych instrumentów. Starsze będą mogły próbować lekcji gry, młodsze, będą oswajać się z nimi. Częstego kontaktu z muzykami, teatrem, zajęciami rozwijającymi poprzez ekspresję i rozówj emocjonalno-społeczny, w równowadze z aktywnościami rozwijającymi funkcje poznawcze.
 • Utrzymania zamiłowania do ruchu, zapewnienie potrzeb sensorycznych, gimnastyki oraz sportowego wyposażenia.
 • Specjalnie stworzonego programu rozwijania samoregulacji i uważności, z systematycznością zajęć bazujących na naturalnej spontaniczności dziecka, angażujących : taniec, śpiew, grę na instrumentach, malowanie.
 • Bardzo dobrze wyposażonych sal przedszkolnych, z których każda to sala sensoryczna. Przemyślanych i cyklicznie zmienianych: pomocy, zabawek, sprzętu multimedialnego i sensorycznego.
 • Otoczenia zielonego krajobrazu Łąk Nowohuckich, w ukryciu od zgiełku miasta. W zielonej i dobrze skomunikowanej dzielnicy jaką jest Nowa Huta.
 • Własnego ogrodu z placem zabaw, ogródkiem warzywno-owocowym i kwiatowym, sprzętem sensorycznym  i ścieżką sensoryczną.
 • aktywności z "rytmem i melodią"- bębnów, Gordonek, tańców prowadzonych w małych grupach ( 5-11), po to żeby skorzystac jak najwięcej z aktywnej pracy zabawowej nad koordynacją, muzykalnością ( potrzebnej min do nabywania języków i rozwoju twórczości, relacji, elastyczności)
 • " Kąpieli językowych"- autorskim rozwoju funkcji słuchowych i intuicji językowej w specjalistycznych programach językowych  opartych na wiedzy neuropsychologicznej i kontekcie z językami- słowiańskimi, romańskimi, germanskimi ( poza aktywnym jangielskim).
 • Szerokiej gamy autorskich zajęć w programie, jak i tych dodatkowych do wyboru.
 • codziennej pracy nad komunikacją, twórczośccią  i samooceną  dziecka, po to żeby umiało wyrazić siebie i dogadywać z róznymi osobami, tworzyć relacje w oparciu o wnioskowanie i silne poczucie własnej wartości
 • Codziennej facylitacji przez certyfikowanego facylitatora procesów: nauczania, terapii i rozwoju.
 • Możliwości psychoedukacji i warsztatów rozwojowych dla rodziców.

Dodatkowo dla dzieci z trudnościami rozwojowymi:

 • Solidnej profilaktyki trudności rozwojowych jeśli istnieje taka potrzeba, dzięki bliskiej współpracy z sąsiednim centrum terapii dzieci i rodzin.
 • Indywidualnej kwalifikacji- dobierania dzieci w odpowiedzialny sposób, tak żeby mogły sie rozwijać one i cała grupa,
 • Bogatego  wsparcia narzędziowego i przygotowanych gabinetów dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia rozwojowego ( mających autyzm wysokofunkcjonujący i Zespół Aspergera, trudności sensoryczne bądź trudności rozwojowe wynikające np z wcześniactwa, traumy.).Dla nich zaplecza neuroterapeutycznego i psychoterapeutycznego, wyszkolonych neuropsychologicznie i psychoterapeutycznie nauczycieli wspomagających, osobnych i wspólnych programów rozwojowych. Dzieci z orzeczeniami sa objete całościową terapia przez specjalistów ze STER, dzięki czemu są równomiernie wyprowadzane z dysharmonii rozwojowych. Celem terapii i pracy rozwojowej jest wyprowadzanie dziecka z deficytów, nie tylko bezpieczny pobyt w przedzkolu i realizacja orzeczenia, dlatego kwalifikacja jest obowiązkowa i wymaga diagnoy funkcjonalnej pod naszym okiem do decyzji czy w konkretnej grupie i czasie będzie możliwy dynamiczny rozwój i terapia.

Kogo szukamy?

Szukamy rodziców wspólpracujących w rozumieniu relacyjnym, dzielących  nasze wartości, chcących rozwijać dzieci aktywnie razem z nami- w uważnym dialogu, pracując z nami nad ich  samodzielnością, poznaniem i rozumieniem siebie, regulacją relacji, nabywaniem umiejętności w sposób indywidualny w kontekście grupy i relacji. Szukamy zaangażowania wzajemnego i wspólnego tworzenia spójnej przestrzeni rozwojowej dla dzieci, chęci do uczenia się, nastawienia na różnorodność  i otwartości w przyjmowaniu efektów naszego doświadczenia, zdrowych granic i chęci własnego rozwoju jako rodzica.

Przedszkole Harmonia nie przechowuje dzieci, nie działa za nich, wymaga racjonalnie wzmacniając dzieci i budując z nimi relacje. Daje im możliwości do rozwoju, do doświadczania świata, siebie i grupy, w tym relacji. Oznacza to i wymagania i serdeczność prowadzenia, podejmowanie wspólnych wyzwań, odnajdywanie siebie w różnych rolach i nabywania wiedzy o sobie, w tym odważnych strategii funkcjonowania, zbudowanych na próbach, błędach, wsparciu i  współpracy. Stąd wybór małej grupy i ilość zaangażowanych osób w pracy z dziećmi i rodzinami a także dbałość o granice i dookreślenie odpowiedzialności.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem