Przedszkole Harmonia nie jest przedszkolem terapeutycznym. Terapia dotyczy tylko tej części  dzieci która jest  objęta integracją.

Opiera się na 15 latach doświadczenia w pracy z dziećmi  i rodzinami, z dziećmi z trudnościami emocjonalno-społecznymi, z osobami z ASD i w specjalistycznych programach neuroterapeutyczno - psychoterapeutycznych Psychoterapia rozwijanych przez ostatnich 10 lat w STER przez Katarzynę Seremak-Kędzior  i współpracowników.

Metodyka terapeutyczna i rozwojowa  ® jest wielotorowa, a jej pierwszą bazą jest wiedza neuropsychologiczna; diagnoza i praca neuroterapeutycznana oparta na indywidualnych mechanizmach obserwowanych objawów, w odniesieniu do trajektorii rozwojowej. Bazą drugą jest wiedza psychoterapeutyczna i praca na relacji z terapeutami wyszkolonymi psychoterapeutycznie lub poddanymi treningowi i superwizji terapeutycznej.

WZMOCNIENIEM terapii która odbywa się w naturalnych warunkach i stwarzanych do tego sytuacjach, ćwiczeniach, zabawach, jest sprzęt neuroterapeutyczny. Używany jest on do stymulacji funkcji tworzących umiejętności poznawcze i społeczne. W tym:treningi słuchowe, EEG-biofeedback, HEG-biofeedback ( tylko w Harmonii) , EYE tracker ( tylko w Harmonii sprzęt sprowadzany ze Szwecji) stymulatory poznawcze i programy neuroterapeutyczne, zabawki interaktywne.

Celami terapeutycznymi są:

  • wyrównywanie deficytów funkcjonalnych leżących u podłoża zaburzonych umiejętności u dziecka. Daje to możliwość usuwania lub łagodzenia tego co widoczne, czyli objawów/zachowań,
  • uważne stwarzanie możliwości i sytuacji naturalnych wzmacniających wypracowane efekty, doganianie faz rozwojowych na bazie potencjału układu nerwowego dziecka,
  • aktywna praca z rodziną w kontynuowaniu adekwatnych działań w domu,
  • wsparcie psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne rodzeństwa i rodziny.

Fizjoterapia dzieci

Specjaliści

Terapia dzieci mający wysokofunkcjonujacy  autyzm czy Zespół Aspergera  ( tylko takie dzieci zapraszamy do grupy integracyjnej ) w Przedszkolu Harmonia ( po kwalifikacji ) jest prowadzona przez psychologów, neuroterapeutów i psychoterapeutów w wielopoziomowym systemie co czyni ją najbardziej wyspecjalizowaną terapią w mieście Kraków i w Małopolsce. Prowadzona jest w trzech kontekstach. Pierwszy to sala przedszkolna. Dyskretne interwencje nauczycieli-  psychologów/neuroterapeutów w kazdej sytuacji  (w którego role wchodzą rożni specjaliści -terapeuci o wykształceniu psychologicznym i neuropsychologicznym) i wychowawcy w naturalnie pojawiających się sytuacjach-stymulacja i restrukturyzacja komunikacji, zachowań społecznych i radzenia sobie z emocjami, ćwiczenia adekwatności reakcji. Ta część jest facylitowana przez neuroterapeutę, wyszkolonego facylitatora z certyfikatem międzynarodowym.

Drugi to osobne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami; psychologami, neuroterapeutami, psychoterapeutami, neuro/logopedami, terapeutami procesów przetwarzana sensorycznego. Każde dziecko z trudnościami emocjonalno-społecznymi niezależnie od informacji zawartych w orzeczeniu objęte jest obowiązkowo: indywidualną terapią neuropsychologiczną oraz terapią grupową w małej grupie, intensywnym wsparciem psychoterapeutycznym i psychoedukacyjnym rodziny.

Trzeci kontekst to cotygodniowa, intensywna  treningowa  praca z rodziną. Przedszkole Harmonia wnosi zatem do Krakowa i na południu Polski zupełnie nową jakość dla rodziców których wysokofunkcjonujący autyzm i Zespół Aspergera wymaga solidnego wsparcia. Odpowiednio prowadzone dzieci z ASD wnoszą bardzo dzużo do grupy dzieci neurotypowych, ucząc się nawzajem od siebie i ze sobą. Dlatego przykładamy dużą wagę do współpracy rodziców oraz odpowiedniego doboru do grupy.

Przedszkole w liczbach

8 ilość sal
rozwojowych
5 ilość sal
sensorycznych
2 ilość grup
przedszkolnych
11 ilość podwójnie
wykształconych
specjalistów
2070 ilość pomocy
 
 
Cele rozwojowe
 
 

Budowanie i regulowanie relacji

Myślenie, sprawczość i poczucie wpływu

Samoregulacja, samodzielność, samoorganizacja

Twórczość, ekspresja i rozumienie procesu

Zrozumienie podstaw nauk, podstawy uczenia

Rozwój umiejętności językowych i intuicji językowej

Muzykalność, szeroki zakres rozwoju umysłu

Zamiłowanie do ruchu, sprawność

 
 
Wartości
 
 

Praca na więzi i uważnej relacji

Wielowarstwowe wykształcanie prowadzących

Aktywna systemowa praca z rodziną

Systemowe podejście do rozwoju w grupie i indywidualnego rozwoju

Wzmacnianie naturalnego rytmu rozwojowego dziecka i profilaktyka rozwojowa na bazie neuropsychologii i psychologii rozwojowej

Innowacyjna integracja metodyczna w terapii rozwoju

Wzmacnianie naturalnej ekspresji muzycznej i rozwój twórczości

Rozwój językowy i rozwój zabawy

Działanie poprzez doświadczenie, ruch i emocje

 
 
Wideo
 
 

Nasi partnerzy

  • Test1
  • Test2
  • test3

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem