Harmonia to jedyne przedszkole  pracujące podejściem®  ,  autorskim programem łączącym neuropsychologię  ( wiedzę o rozwoju umysłu i mentalizacji) i relacyjność ( skupienie na rozwoju społeczno-emocjonalnym i wzmacnianiu umiejętności interpersonalnych i regulacji własnej)  między dzieckiem i dorosłym, dzieckiem i grupą, dziecmi między sobą, rodzicami a nauczycielami- w indywidualnym kontekscie oraz systemowe  rozumienie w kontekście pracy zarówno grupy, jak i umiejętności. Daje to możliwości rozwijania i  wzmacniania naturalnych rytmów rozwojowych, stymulowania ich dyskretnie oraz  wykorzystania psychologicznej wiedzy o rozwoju relacji, dzięki czemu dojrzewania tak emocjonalno-społecznego, jak i poznawczego, w tym językowego. Zarówno na terenie gminy Kraków, jak i w Polsce jest jedynym przedszkolem, które pracuje w sposób masterowy, czyli aktywnie łączy te dziedziny pracując jednocześnie na tak wielu poziomach, intensywnie włączająć w to rodzinę, będac przygotowanym wyposażeniowo i zaprojektowanym do takiej działalności  już od projektu pomieszczeń. Dzieci w Harmonii spędzają od 6-8 h,  z założenia resztę czasu spędzająć z rodziną.

Zajęcia rozwojowe - Nasze podejście ®  jest zastrzeżone, wynika z dobrze ugruntowanej wiedzy neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej, któa składa sie na wskazówki jak dobrze prowadzić rozwój dzieci zdrowych, wzmacniać je i stymulować rozwój naturalnie. Ich  umiejętne połączenie wg określonych rozwojowo zasad ma na celu  wspieranie dwóch uzupełniających się obszarów rozwoju; 1) znajomości, wzmacniania siebie ( w tle dyskretna praca nauczyciela nad procesami umysłowymi poprzez dobór zabaw, aktywności, wyzwań, zmieniających się cyklicznie pomocy na półkach, towarzyszenia w odkrywaniu, naprowadzaniu i regulowaniu siwoich potrzeb) oraz 2) umiejętności wchodzenia, regulowania i utrzymywania relacji ( w tym dyskretna  praca psychologiczna w grupie na procesie umozliwiającym nauke wchodzenia w relację poprzez uważną komunikacje, dobór aktywności społecznych, wyzwania społeczne i tworzenie sytuacji wzmacniających samodzielność, współpracę, elastycznośc, umiejętności dialogu na coraz wyższym poziomie, rozumienie i wyrażanie emocji,  wnioskowanie społeczne, wspólne doświadczanie, pracę z naturalną ekspresją, nie unikanie naturalnych konfliktów ale nauka radzenia sobie.  .

W wyrównany sposób stymuluje także naturalne zjawiska rozwojowe, takie jak: muzykalność, twórczość, logikę, narrację, językowość i eksperymentowanie. Niezbędne budulce sukcesu społecznego i rozwoju umiejętności szkolnych. Na bazie uważnych obserwacji naturalnego rozwoju w małych grupach oraz dobranych do niego ( i zmienianych 3 -4 razy do roku) różnorodnych pomocy, przemyślanych ( dobranych do miejsca, czasu grupy i konkretnej grupy)  form zabaw i ćwiczeń w codziennych sytuacjach, uczymy dzieci: regulacji swoich emocji, pojęcia relacji, sprawczości, rozwoju myślenia poprzez pytania i poszukiwanie odpowiedzi, które to sprzyjają rozwojowi refleksji na późniejszych etapach. Dbamy o wzmacnianie samodzielności i współpracy, zachowania spontaniczności z ćwiczeniem samokontroli. Rozwijamy w relacji, doświadczeniu i powtarzalnych próbach, bazując na juz zdobytej wiedzy. Myślenie procesowe towarzyszy-programowi edukacyjnemu, zabawie, wzrastaniu umiejętności  i relacjom. 

Podejście rozwojowe ®  korzystające z rozumienia mechanizmów działania i rozwijania się umysłu na różnych polach, z jednoczesnym połączeniem wiedzy o zdrowym rozwoju relacji- ze sobą, z innymi i w grupie daje możliwości uważniejszego systemowego prowadzenia zarówno indywidualnego i grupowego.

- W przedszkolu Harmonia nauczyciele oprócz wykształcenia pedagogicznego przygotowywani są kilkuetapowo: 1) specjalnym kilkumiesięcznym treningiem neuropsychologicznym i neurodydaktycznym 2) szkoleniami STER nastawionymi na wzmacnianie rozwoju emocjonalno-społecznego poprzez naukę regulacji relacji. Dbają o to, czego nie da się zrobić  w grupie większej niż 10 osób.

- Wiemy jak ważnym dla rodziców poszukujących dobrego przedszkola w Krakowie rozwój wrażliwości na język obcy. Budujemy nie tylko możliwości językowe ale podwaliny rozwoju funkcji słuchowych  do tego aby umysł był gotowy do nauki języków. ( Umysł musi być gotowy do nabywania 2 i kolejnego języka, inaczej dziecko zniechęci się do wysiłku językowego)

-Specjalnie stworzony w Harmonii program rozwoju językowego oparty na połaczeniu wrażliwosci muzycznej i kąpieli językowej ® a takę mobilności językowej   ® wzmacnia wrażliwość  i umiejętności językowe na tym i dalsze etapy rozwoju.To mocna stymulacja umysłu w codzienności, małymi krokami do rozwoju językowego rozumianego jako gotowość do uczenia się każdego języka; opieramy się na 3 grupach; germańskich, słowiańskich i romańskich językach. Mamy kontakt z innymi,  w tym językiem afrykańskim i kodem niewerbalnym w języku migowym,

- Kolejnym aspektem jest wyposażenie przedszkola. Każda sala posiada pomoce dobrane przez neuropsychologicznie przygotowanych specjalistów  . Dla wszystkich dzieci- tych wymagających dodatkowego wsparcia i tych nie wymagających dla których przemyślane pomoce dają możliwość bardzo dobrego rozwoju. Sprzęt multimedialny daje nam szerokie możliwości stymulacji poznawczej. Prosto z sal znajdują się wejścia na ogródek sensoryczny, z naturalną ścieżką sensoryczną i ogródkiem warzywnym.

-Codzienna edukacja rozwija dzieci kulturalnie poprzez wyobrażenia, rytm, melodię, ruch: Cyklicznie 5 x w roku  w przedszkolu pojawia się teatr lub wyjście do teatru. Cyklicznie co dwa-cztery tygodnie organizowane sa spotkania z muzykami ( koncert na żywo), tancerzami- w ramach cyklu : ludzie z pasją.  Cyklicznie co tydzień prowadzone są warsztaty bębniarskie uczące wrażliwośći na rytm i koordynację oraz  warsztaty taneczne, nastawione na ekspresję, różnicowanie i współpracę. Prowadzone są zajęcia  Gordonki, ceramiki, warsztat tkacji, warsztat pracy z drewnem, kulinaria. Wszystko to, co wzmancia poczucie efektywności i uczy procesu nabywania umiejętności u dzieci. 

-Pracujemy na zmianie ( po okresach stabilizacji) i stałej relacyjności. Zmiana to rytm widoczny w nowych doświadczeniach, wyjazdach spontanicznych i radzeniu sobie z nowym, zdobywaniu przy tym samodzielności; myślenia i kazdej innej, zdobywaniu preferencji,umiejętności porównywania doświadczeń,  wzbudzania chęci i ciekawośći na nowe.

- Nastawiamy się na  utrzymanie wrażliwości na naturę- w ramach cyklicznej Akademii przyrodnika- dzieci poznają przyrodę od strony praktycznej- poprzez spotkania z przyrodnikami i eksperymenty, które kontynuowane są w codziennej edukacji na sali, a także w czasie pracy w ogródku warzywno-owocowym, którą dzieci chętnie podejmują.

- W codziennych sytuacjach i co dwutygodniowych warsztatach narracyjnych  w kręgu, skupiamy sie na rozwoju komunikacji, dialogu i twórczego myślenia 

-Oprócz spełniania rozwojowych potrzeb sensorycznych na co dzień, a w przypadku szerszych  potrzeb- zajęć z terapeuta sensorycznym dzieci mają zajęcia gimnastyczne wplecione w tygodniowe nabywanie i utrwalanie wiedzy, raz na tydzień razem z intsruktorem ćwiczą sztukę walki zwaną Taekwondo

-Każda (!) sala wyposażona jest w profesjonalny sprzęt sensoryczny- hustawki, zawiesia, mieszczący się w 5 pomieszczeniach : pomoce sensoryczne i regulacyjne. W codzienności, nie tylko w czasie relaksacji ( co jest ważne szczególnie w okresie zimowym kiedy smog nie pozwala korzystać bardzo czesto z aktywności na zewnatrz) który dzieci mogą używać pod kontrolą dorosłych w czasie wolnym i w zabawach grupowych. Regulowanie potrzeb sensorycznych jest podstawą okresu przedszkolnego i budulcem przyszłych z umiejętności szkolnych.

- Warsztaty plastyczne, stolarki,  warsztaty malarstwa  i rzeżby w róźnych formach w przedszkolu proponowane są w kategoriach wyboru, kojarzone są z tematyką lekcyjną, związane z poznawanymi na warsztatach przezyciami lub wprowadzana wiedzą. Zasadą przedszkola Harmonii jest nieporównywanie między sobą i nie wystawianie dla publiczności wytworów plastycznych dzieci- w ramach indywidualnej pracy nad samorozwojem i adekwatną samooceną opartą na wysiłku i harmonijnym rożnicowaniu się, nie porównaniach. Dzieci zabierają swoje prace do domu jako ich własność intelektualną  :) - uczą się szacunku do swoich wytworów, nie uzywamy ich wysiłku do porównywania, nie odieramy, nie wspóldzielimy własności.

- Dzieci, w ramach różnych aktywności ale także czasu wolnego mają dostęp do prawdziwych instrumentów; pianina, 3 gitar, ukulele dla kazdego dziecka, skrzypiec, saksofonu, trąbki, fletu, dzwonków, kalimby, digeridoo, cajonu, bębnów oraz wielu prawdziwych  instrumentów przywiezionych  z  różnych częsci świata.

- Nad dziećmi  i profilaktyką rozwoju czuwa dodatkowo kadra specjalistyczna ( tzn doświadczona i wykształcona przez wiele lat);  terapeuci sensomotoryczni, logopeda i neuro/psycholodzy proponując takie aktywności, które zapewniają potrzeby rozwojowe.  Są to osoby pracujące od lat z pacjentami, spotkania terapeutyczne organizowane są systematycznie, nie wypadają, sa superwizowane przez STER. Rodziny mają wsparcie psychoterapeutów w razie potrzeby, wsparcia w trudnych momentach, watpliwości, zajęcia sie swoimi emocjami.

- Dzieci w Harmonii dołączane są w uważnym trybie- cała grupa przygotowywuje się do przyjęcia kolejnej osoby, około miesiąca wczesniej. Adaptuje się nie tylko nowe dziecko ale i grupa. Dzięki temu dziecko od razu wchodzi w relacje.  Z tego względu w ciagu miesiąca w 1 grupie zaadoptowac się może tylko 1 dziecko chyba że jest starsze i  miało z nami kontakt wcześniej. Dzieci dołączane sa do grupy tylko jeśli przysłuzy to także grupie.

-Dzieci uczą się organizowac siebie- od samego początku pamiętaja o swoich sprawach przy towarzyszącym ale nie nadopiekuńczym dorosłym, który w każdej sferze wzmacnia samodzielność przy dużym wparciu emocjonalnym.

-Dzieci moga uzywac nie tylko ogródka, maja mozliwość sadzenia sobie roślinek jakie chcą. Używają także ( przy towarzyszeniu dorosłego)- kuchni, sprzętów domowych oraz aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu posiłków w czasie warsztatów lub pomagają w czynnościach okołoposiłkowych. Chętnie to przyjmuja, ucząc sie przy tym regulacji, samokontroli i zyskując poczucie efektywności, radzenia sobie z czasem, organizacją.

-Dzieci próbuja siebie w róznych rolach, zachęcane są do angażowania się w różnorodne  doświadczenia,  z róznych dziedzin; wysnuwania włąsnych inicjatyw, które próbujemy razem zaplanowac i zrobić- uiczą się swojego wpływu na siebie, grupę i dorołych także, w ramach wzajemnych odpowiedzialności.

-pracujemy na wzajemnych wspomnieniach- więcej na rozmowach osobistych, rozwijamy myślenie procesowe i świadomośc rozwoju, wyposażające dzieci na długą drogę edulacyjna i zawodową  przed nimi.

-bardzo wazny jest dla nas kontakt z naturą, łączenie ruchu i  natury; stąd organizacja wycieczek rowerowych w trakcie lata, jazdy konnej od wiosny do jesieni, yogi i gimnastyki leśnej i łąkowej, praca edukacyjna ( prowadzenie lekcji) w plenerze.

- dużo działamy w zabawie i aktywnościami twórczymi; częścią Harmonii jest Zabawa procesowa ®- ucząca współpracy, natury procesu, zmiany, odraczania gartyfikacji, projektowania. Zabawa procesowa jest bliska pracy projektowej, jednak jest w niej więcej entuzjazmu, ciekawości, niepewności i wzajemności, ma tez element czasu- datego rozwija samokontrolę, dojrzałość emocjonalną i znajomośc siebie. Tylko w Harmonii.

-Propozycje w palecię zajęć dodatkowych są ściśle powiązane z całościowym rozwojem. Zajęcia w Harmonii prowadzone są w tempie rozwojowym  grupy dając mozliwość zamiany, przystopowania, regulacji grupy. Dzieci nie są przeciążane, ucza się bycia w spontanicznych zmianach, w strukturze ( potrzebnej do szkoły), organizacji siebie oraz regulowania czasu zabawy i samodzielnie dobranych aktywności. Niektóre zajęcia poza podstawą programową  oferowane sa wymiennie semestralnie, ustalane są także z dziećmi w grupie.

-przedszkole wspólpracując z uznanym gabinetem prowadzi profilaktykę okulistyczno-ortoptyczną - dzięki czemu nie tylko wykrywane są ewentualne wady oczy niezbędne do korekcji, ale także dbamy o dobieranie aktywności tak, żeby dzieci ćwiczyły procesy widzenia, akomodacji potrzebne do tego zeby rozwijać, nie zrażać się, mieć możliwości do rozwoju procesów czytania, pisania i zafunkcjonować  fizycznie już w przedszkolu  apotem w szkole. 

-prowadzimy profilaktyke fizjoterapeutyczną- zapobiegamy wadom postawy

-przedszkole uzywa własnych pojazdów, dlatego dzieci mają szanse  nie tylko na planowane ale także na spontaniczne wyjazdy z przedszkola - prowadzenia zajęc w plenerze, wyjazdów niespodzianek- działając na elastycznośc poznawczą i społeczną, organizację, ciekawość, zaangazowanie, kontakt z naturą. Dzieci przyjmuja to z fascynacją, podejmując własne inicjatywy.

-

 

Przedszkole w liczbach

7 ilość sal
rozwojowych
5 ilość sal
sensorycznych
2 ilość grup
przedszkolnych
11 ilość podwójnie
wykształconych
specjalistów
2170 ilość pomocy
 
 
Cele rozwojowe
 
 

Budowanie i regulowanie relacji

Myślenie, sprawczość i poczucie wpływu

Samoregulacja, samodzielność, samoorganizacja

Twórczość, ekspresja i rozumienie procesu

Zrozumienie podstaw nauk, podstawy uczenia

Rozwój umiejętności językowych i intuicji językowej

Muzykalność, szeroki zakres rozwoju umysłu

Zamiłowanie do ruchu, sprawność

 
 
Wartości
 
 

Praca na więzi i uważnej relacji

Wielowarstwowe wykształcanie prowadzących

Aktywna systemowa praca z rodziną

Systemowe podejście do rozwoju w grupie i indywidualnego rozwoju

Wzmacnianie naturalnego rytmu rozwojowego dziecka i profilaktyka rozwojowa na bazie neuropsychologii i psychologii rozwojowej

Innowacyjna integracja metodyczna w terapii rozwoju

Wzmacnianie naturalnej ekspresji muzycznej i rozwój twórczości

Rozwój językowy i rozwój zabawy

Działanie poprzez doświadczenie, ruch i emocje

 
 
Wideo
 
 

Nasi partnerzy

  • Test1
  • Test2
  • test3

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem